Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019

5Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σχεδία», παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας, με στόχο να ενισχυθεί η δυνατότητα του κάθε ατόμου να επιλέγει έναν τρόπο ζωής μακριά από εξαρτήσεις και προβληματικές συμπεριφορές.

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν συμβουλευτική σε γονείς, εφήβους και νέους που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, ομάδες γονέων για την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων στην οικογένεια, εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προγράμματα πρόληψης που εφαρμόζονται στο σχολείο, βραχείες παρεμβάσεις πρόληψης σε μαθητές, εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην ευρύτερη κοινότητα.
2
Παράλληλα, το Κέντρο Πρόληψης δέχεται χρήστες παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών (όχι αλκοόλ), μετά από εκούσια προσέλευση για θεραπεία. Παρέχει, επίσης, μεταθεραπευτική στήριξη για την αποφυγή της υποτροπής και τη λειτουργική ενσωμάτωση των απεξαρτημένων στην ευρύτερη κοινωνία, καθώς και βοήθεια στις οικογένειες των χρηστών στα πλαίσια υποστηρικτικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας.
Βασική μας θέση είναι ότι οι εξαρτητικές συμπεριφορές, παράνομες ή νόμιμες, είναι επιλογές που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της ατομικής ελευθερίας. Η εξάρτηση καταλήγει να είναι ο μοναδικός μηχανισμός άντλησης ευχαρίστησης, αφού ακυρώνει όλους τους υπόλοιπους, με σημαντικές επιπτώσεις στην προσωπική και κοινωνική ζωή. Η παρέμβασή μας, στο επίπεδο της πρόληψης και της θεραπείας στοχεύει στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Εστιάζουμε όχι στο τι, αλλά στο πώς σκέφτεται και αποφασίζει κανείς, ώστε να επιλέγει ελεύθερα, σύμφωνα με τις στάσεις και τις αξίες του

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου